eHotele.com Baza hoteli. Prezentacje hoteli. Podróże

Warsztaty dla rodziców dzieci z depresją – webinar

4 września 2021

Już za dziewięć dni odbędą się warsztaty pt. „OBLICZA DEPRESJI – POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI” skierowane do rodziców dzieci dotkniętych depresją.
W programie przewidziano:
– Omówienie objawów depresji, miejsca w klasyfikacji, zaburzeń współwystępujących
– Omówienie zachowań autodestrukcyjnych, farmakoterapii
– Psychoterapia- integracja podejść w zależności od potrzeb dziecka i rodziny
– Opieka środowiskowa- zadania, koordynacja działań
Organizatorem wydarzenia jest firma Polish Travel Quo Vadis.