eHotele.com Baza hoteli. Prezentacje hoteli. Podróże

Hotele w Zamościu

Zamość has made good use of the chance Poland gained thanks to joining the European Union, often winning awards and recognition in competitions for municipalities that make the best use of EU subsidies. The funding obtained was used to achieve the objectives related to increasing the attractiveness of Zamość in terms of tourism, culture and investment, and to improve the living conditions of its residents. The most important investment co-financed by the EU seems to be the renovation of the Old Town in Zamość, recognized as a Monument of History and inscribed on the UNESCO World Heritage List. The city has a unique charm and attracts many tourists every year. The hotel base is modest but comfortable. Hotel Koronny is the only elegant 4-star hotel in Radom, located in a converted historical building within the Zamość military barracks. The hotel has 9 single rooms, 24 double rooms and 4 suites. Hotel Koronny has 2 conference rooms, 2 restaurant rooms and an adjacent area, providing very good conditions for organizing corporate events with an official and integration part. The 3-star chain hotel in Radom belongs to the Mercure group. The Mercure Zamość Stare Miasto hotel is located right next to the…

Hotele Zamość

Hotele 4 i 3 gwiazdkowe w Zamościu. Zamość dobrze wykorzystał szansę, jaką Polska zyskała dzięki wejściu do Unii Europejskiej, niejednokrotnie zdobywając nagrody i uznanie w konkursach dla gmin najlepiej wykorzystujących dotacje unijne. Pozyskane dofinansowanie posłużyło realizacji celów związanych ze zwiększeniem atrakcyjności Zamościa pod względem turystycznym, kulturalnym i inwestycyjnym oraz polepszenie warunków życia mieszkańców. Najważniejszą inwestycją współfinansowaną prze UE wydaje się być odnowa Starego Miasta w Zamościu, uznanego za Pomnik Historii i wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miast ma wyjątkowy urok i przyciąga corocznie wielu turystów. Baza hotelowa jest skromna ale wygodna. Hotel Koronny to jedyny, elegancki hotel 4 gwiazdkowy w Radomiu, znajdujący się w zaadaptowanym zabytkowym budynku na terenie zamojskich koszar wojskowych. W hotelu znajduje się 9 pokoi jednoosobowych, 24 dwuosobowe oraz 4 apartamenty. Hotel Koronny dysponuje 2 salami konferencyjnymi, 2 salami restauracyjnymi i przyległym terenem, zapewniając bardzo dobre warunki do organizacji imprez firmowych z częścią oficjalną roboczą i integracyjną. Sieciowy hotel 3 gwiazdkowy w Radomiu należy do grupy Mercure. Hotel Mercure Zamość Stare Miasto jest usytuowany tuż obok Ratusza, w odrestaurowanych i zaadoptowanych zabytkowych kamieniczkach. W hotelu znajduje się 50 pokoi i 2 apartamenty oraz Restauracja i Coctail Bar. Hotel jest nastawiony na grupy turystyczne, turystów indywidualnych oraz…